Misja Biblioteki

Gromadzimy, chronimy, powiększamy i udostępniamy wiedzę.
Zapraszamy do zapoznania się z Misją naszej Bibliotek
Więcej…
 

Dostęp testowy do Emerald Insight

emerladInformujemy, że do 18 maja 2018 r. uruchomiony został dostęp do bazy Emerald Insight. 

Baza oferuje dostęp do pełnej kolekcji elektronicznych wersji czasopism naukowych z zakresu: finansów, ekonomii, edukacji, inżynierii, zdrowia, zarządzania informacją, marketingu, bibliotekoznawstwa, socjologii, turystyki.

Serwis zapewnia dostęp do ponad 150 tys. wysokiej jakości recenzowanych artykułów z 300 czasopism.

                                                WEJŚCIE DO BAZY

 

Dostęp testowy do baz EBSCO

ebscoInformujemy, że do 31 maja 2018 r. uruchomiony został dostęp testowy do baz Academic Search Ultimate i Business Source Ultimate.
Bazy zapewniają dostęp do pełnego tekstu pnad 13,500 aktywnych czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym.
 
 Academic Serach Ultimate - to najobszerniejsza, najpopularniejsza wielodziedzinowa pełnotekstowa baza publikacji naukowych. Baza zawiera tysiące pełnych tekstów czasopism wydawanych w język angielskim i w językach lokalnych.
Wiele czasopism indeksowanych jest w wiodących indeksach cytowań, co świadczy o wysokiej jakości zasobów.
 
Busienss Source Ultimate - naobszerniejsza baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu.
Baza umożliwia śledzenie światowych trendów i aktualnie podejmowanych tematów biznesowych. 
 

Książka Miesiąca w Ibuku

ksiazka miesiaca1Na stronie głównej IBUKA Libry,
będzie zamieszczana jedna z książkowych nowości Domu Wydawniczego PWN.
Wśród gorących tytułów nie zabraknie beletrystyki, literatury faktu czy publikacji popularnonaukowych.
Czytelnicy będą mieli możliwość zapoznania się z Książką Miesiąca przez 30 dni.

Książka kwietnia - Broń matematycznej zagłady Cathy O'Neil

 
 

HAN w Bibliotece PSW

han-logo mit-firma

Od nowego roku akademickiego Biblioteka Akademicka PSW oferuje nowy sposób zdalnego dostępu
do baz danych i źródeł elektronicznych poprzez system HAN. 
Od teraz wszyscy użytkownicy mogą swodobnie korzystać z baz oferowanych przez bibliotekę będąc poza siecią Uczelni. 
 
Warunkiem korzystania z baz danych znajdujących się poza siecią Uczelni jest posiadania aktywnego konta w systemie bibliotecznym!!!
 
Dostęp do poszczególnych baz spoza sieci Uczelni pdf
 
  Korzystanie z komputerów w sieci Uczelni:
  • Wszystkie komputery mają bezpośredni dostęp do baz danych i źródeł elektronicznych. Korzystanie odbywa się poprzez kliknięcie na odpowiednią bazę.
 Korzystanie z komputerów poza siecią Uczelni: 
  • Dostęp do baz danych i źródeł elektronicznych odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu. Dane do logowania są identyczne jak przy logowaniu do systemu bibliotecznego:
han logowanie