Determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich. Raporty końcowe.

1. Determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich. Tom 1 pdf

2. Determinanty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich. Tom 2 pdf

3. Charakterystyka społeczno-demograficzna osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich. Raport pdf

4. Charakterystyka społeczno-demograficzna osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich. Aneks pdf

5. Sytuacja ekonomiczna oraz warunki bytowe gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich. Raport pdf

6. Sytuacja ekonomiczna oraz warunki bytowe gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych zamieszkałych na obszarach wiejskich. Aneks pdf

7. Otoczenie instytucjonalne jako czynnik aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z obszarów wiejskich. Raport pdf

8. Aktywność zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców wsi. Raport pdf

9. Aktywność zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców wsi. Aneks pdf

10. Ocena sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy w ocenie pracodawców. Raport z badań jakościowych. pdf