karo

Katalog Rozproszonych Bibliotek Polskich (KARO) pozwala na dostęp do informacji o zasobach wielu polskich bibliotek i ułatwia wyszukanie interesującyh pozycji księgarskich, czasopism lub opisów bibliograficznych.

 

 

oaisterOAIster wyszukiwarka dokumentów elektronicznych (książek, artykułó, plików audio i video, grafik). Zawiera ponad 25 mln rekordów z ponad 1100 kolekcji.

 

baseBase zintegrowana wyszukiwarka Uniwersytetu w Bielefeld, przeszukująca ponad 1730 serwisów w tym repozytoria Open Access.

  

google books Google books spacjalistyczna wyszukiwarka Google rejestrująca opisy, spisy treści i teksty książek z kolekcji kilkunastu wielkich bibliotek świata oraz wydawców.

 

google scholar Google scholar spacjalistyczna wyszukiwarka Google rejestrująca abstrakty, pełne teksty i cytowania prac naukowych. Informacje pochodzą z zasobów Open Access, witryn instytucji naukowych, a także z komercyjnych baz danych i wydawnictw.

openairOpenAIR multiwyszukiwarka publikacji Open Access z krajów Unii Europejskiej. Zawiera ponad 2 mln dokumentów z 36 krajów, w 25 językach z ponad 260 repozytoriów.