Lista A-Z czasopism polskich i zagranicznych prenumerowanych w 2017 roku

  

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z  

 

 

Pełne wydania czasopism on-line:

1. Bank i Kredyt

2. Człowiek i Środowisko

3. Ekonomia i Środowisko

4. Ekonomiczne Problemy Turystyki - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

5. Ekonomiczne Problemy Usług - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

6. Medycyna Pracy

7. Nauka i Szkolnictwo Wyższe

8. Organizacja i Kierowanie

9. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing

10. Prakseologia

11. Problemy Zarządzania

12. Przegląd Geograficzny

13. Przegląd Statystyczny

14. Unia Europejska.pl

15. Współczesna Onkologia

16. Współczesne Zarządzanie

 

Czasopisma punktowane, dostępne on-line z poszczególnych dziedzin na podstawie publikacji

1. Anglistyka i amerykanistyka pdf 

2. Architektura i inżynieria lądowa pdf 

3. Chemia i farmakologia pdf 

4. Edukacja pdf 

5. Ekonomia pdf 

6. Geologia pdf 

7. Informatyka pdf 

8. Językoznawstwo i literaturoznawstwo pdf 

9. Mechanika i budowa maszyn pdf 

10. Nauki o sporcie pdf 

11. Prawo pdf 

12. Psychologia pdf

13. Rolnictwo pdf 

14. Socjologia pdf

 

szukaj w katalogu on-line