Lista A-Z czasopism polskich i zagranicznych prenumerowanych w 2018 roku

  

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z  

 

 

Pełne wydania czasopism on-line:

1. Bank i Kredyt

2. Ekonomia i Środowisko

3. Ekonomiczne Problemy Turystyki - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

4. Ekonomiczne Problemy Usług - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

5. Medycyna Pracy

6. Nauka i Szkolnictwo Wyższe

7. Organizacja i Kierowanie

8. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing

9. Prakseologia

10. Problemy Zarządzania

11. Przegląd Geograficzny

12. Przegląd Statystyczny

13. Unia Europejska.pl

14. Współczesna Onkologia

15. Współczesne Zarządzanie

 

Czasopisma punktowane, dostępne on-line z poszczególnych dziedzin na podstawie publikacji

1. Anglistyka i amerykanistyka pdf 

2. Architektura i inżynieria lądowa pdf 

3. Chemia i farmakologia pdf 

4. Edukacja pdf 

5. Ekonomia pdf 

6. Geologia pdf 

7. Informatyka pdf 

8. Językoznawstwo i literaturoznawstwo pdf 

9. Mechanika i budowa maszyn pdf 

10. Nauki o sporcie pdf 

11. Prawo pdf 

12. Psychologia pdf

13. Rolnictwo pdf 

14. Socjologia pdf