Dostęp testowy do baz EBSCO

ebscoInformujemy, że do 31 maja 2018 r. uruchomiony został dostęp testowy do baz Academic Search Ultimate i Business Source Ultimate.
Bazy zapewniają dostęp do pełnego tekstu pnad 13,500 aktywnych czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym.
 
 Academic Serach Ultimate - to najobszerniejsza, najpopularniejsza wielodziedzinowa pełnotekstowa baza publikacji naukowych. Baza zawiera tysiące pełnych tekstów czasopism wydawanych w język angielskim i w językach lokalnych.
Wiele czasopism indeksowanych jest w wiodących indeksach cytowań, co świadczy o wysokiej jakości zasobów.
 
Busienss Source Ultimate - naobszerniejsza baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu.
Baza umożliwia śledzenie światowych trendów i aktualnie podejmowanych tematów biznesowych.