USŁUGI DOSTĘPNE W BIBLIOTECE

W naszej bibliotece studenci PSW mogą nieodpłatnie skorzystać z:

- tłumacza stron internetowych,

- translatorów języków: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego,

- baz czasopism (zawierają skany wybranych artykułów z czasopism obcojęzycznych),

- baz raportów,

- baz wiedzy (dziedzinowe źródła informacji),

- baz: Wirtualne Biblioteki Nauki, Polskiej Bibliografii Lekarskiej, Legalis, Emerging Markets Information Service (EMIS)

- komputera z dostępem do internetu,

- wersji elektronicznej czasopism,

- magnetofonu, skanera, kaset i płyt do nauki języków obcych

 

Dzięki naszej stronie internetowej:

- prolongujesz książkę (przedłużysz okres jej wypożyczenia),

- złożysz dezyderaty (zaproponujesz publikację, która być może wzbogaci nasz księgozbiór),

- złożysz zamówienie do wypożyczalni międzybibliotecznej, której zadaniem jest sprowadzanie materiałów bibliotecznych potrzebnych do pracy naukowej / zawodowej w PSW: książek i artykułów z czasopism.