Tworzenie profilu w bazie EMIS

emis-logo-655

Z końcem czerwca 2018 roku w serwisie EMIS nastąpi zmiana w obszarze pobierania danych.

Każdy użytkownik, który będzie chciał pobrać dane, będzie zobowiązany do utworzenia indywidualnego profilu użytkownika. Stworzenie profilu będzie wiązać się z podaniem danych wraz z adresem mailowym z domeny uczelni. W przypadku nieposiadania przez studentów adresów uczelnianych, studenci mogą wprowadzić inne adresy mailowe. Adres z takich domen jak .gmail, .yahoo nie będą akcpetowane przez system. 

                           pdf Tworzenie profilu w serwisie EMIS