Sponsorzy konferencji "Biblioteka... to więcej niż myślisz!"

emis-logo-655Prezentujemy Państwu jednego ze Sponsorów naszej wrześniowej Konferencji – firma EMIS.

EMIS to serwis internetowy zawierający informacje o ponad 80 rynkach wschodzących na całym świecie.

Tworzony przez zespół ekspertów, mieści w sobie ponad 23 tys. lokalnych i międzynarodowych źródeł, w tym ponad 540 dla rynku polskiego. 

W serwisie EMIS dostępne są pełne teksty napływających w trybie ciągłym doniesień agencji informacyjnych, artykułów prasowych, sprawozdania finansowe spółek publicznych i niepublicznych, raporty branżowe, notowania giełdowe, statystyki, analizdane makroekonomiczne uzyskiwane bezpośrednio z wiodących źródeł informacji krajowych i międzynarodowych. Baza aktualizowana jest kilka razy dziennie i umożliwia wyszukanie zarówno wiadomości bieżących, jak i archiwalnych od 1995 roku. Powyższe materiały udostępniane są w języku polskim, angielskim lub w języku obowiązującym na terenie danego kraju. 

EMIS wykorzystywany jest przez pracowników na różnych stanowiskach i w wielu działach, a także menadżerów w wiodących korporacjach i instytucjach, którzy potrzebują szybkiego dostępu do trudno dostępnych informacji, w tym istotnych wiadomości, raportów i danych na temat rynków wschodzących. Wśród klientów EMIS znajdują się najważniejsze uczelnie i szkoły biznesowe.