untitled

 

BAZA RAPORTÓW

AIDS / HIV - zobacz tytuły raportów

NARKOMANIA - zobacz tytuły raportów

ZDROWIE PUBLICZNE - zobacz tytuły raportów

 
 
 
TURYSTYKA
Baza raportów, dostępna na nośniku CD, której źródłem pochodzenia jest elektroniczne czasopismo informacyjne Konfraternia Turystyczna SBP.
 
Publikacja "Międzypokoleniowe aspekty turystyki" pdf
 

AGROTURYSTYKA - zobacz tytuły raportów

EKOTURYSTYKA - zobacz tytuły raportów

FINANSE W TURYSTYCE - zobacz tytuły raportów

GASTRONOMIA - zobacz tytuły raportów

GOSPODARKA NARODOWA - zobacz tytuły raportów

MARKETING W TURYSTYCE - zobacz tytuły raportów

ODPOCZYNEK - zobacz tytuły raportów

REGIONY PRZYGRANICZNE - zobacz tytuły raportów

RUCH TURYSTYCZNY - zobacz tytuły raportów

TRANSPORT - zobacz tytuły raportów

TURYSTYKA - a Unia Europejska - zobacz tytuły raportów

TURYSTYKA - prawo - zobacz tytuły raportów

TURYSTYKA - zatrudnienie - zobacz tytuły raportów

TURYSTYKA KWALIFIKOWANA - zobacz tytuły raportów

TURYSTYKA W ROZWOJU LOKALNYM - zobacz tytuły raportów

 
 

szukaj w katalogu on-lineWizyówka Biblioteki PSW  Biblioteka Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  ul. Sidorska 102, 21-500 Biała Podlaska
  tel. +48 833449923